Siirry suoraan sisältöön

Liikunnan Riemu

Riemukortti

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Reilu peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet ovat Olympiakomitean luomat ohjenuorat jäsenjärjestöille, johon lukeutuvat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping. Nämä periaatteet ovat kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus.

Sen vuoksi me Liikunnan Riemussa aloitamme työn yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseksi, jonka tarkoituksena on taustoittaa seuran tilannetta, luoda tavoitteet ja toimintamallit yhdenvertaisuus työskentelylle sekä pohja näiden seurannalle. Työn taustoitusta olemme aloittaneet luomalla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn jäsenille, faneille, alumneille ja toimihenkilöille. Kysely on luotu Olympiakomitean lajiliitoille ja liikuntajärjestöille luotujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyiden mallien pohjalta. Tarkoitus on koota työryhmä, jonka tehtävänä on luoda seuralle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma kevään aikana. Työskentely on vasta aloitettu ja keväällä keskitymme luomaan toiminnalle tavoitteet ja toimintamallit.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokyselyyn pääset vastaamaan tästä. Lisäksi mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmään, voit ilmoittautua tästä.