Siirry suoraan sisältöön

Liikunnan Riemu

Riemukortti

Yhdenvertaisuus Liikunnan Riemussa

¨Liikunnan Riemu on sitoutunut toimimaan Suomen Olympiakomitean (2020b) Reilu Peli – eettisten periaatteiden mukaisesti, mitkä pitävät sisällään hyvän hallinnon, turvallisen toimintayhteisön, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, ympäristön ja ilmaston sekä antidopingin osa-alueet. Seura on kasvanut, kehittynyt ja ammattimaistunut merkittävästi viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Toiminnan kasvaessa ja ammattimaistuessa on ensiarvoista, että vastuullisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomioita ja se on kaikkea seuran toimintaa läpileikkaavaa. Lisäksi on tärkeää luoda kirjalliset ohjeet ja jäljet seuran arvoista ja toimintatavoista, jotta Riemun uudet sukupolvet omaksuvat samat käytännöt ja periaatteet.¨ (YHTA Riemuperhettä 2023)

Voit lukea seuran uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman täältä: YHTA Riemuperhettä 2023

Olemme perustaneet myös ilmiantokanavan, jonka kautta voit kertoa kohtaamastasi epäoikeudenmukaisesta tai asiattomasta kohtelusta Liikunnan Riemun toiminnassa joko nimellä tai anonyymisti. Linkki ilmiantokanavaan löytyy täältä: Ilmiantokanava

*In English*

¨Liikunnan Riemu is committed to operating in accordance with the Fair Play ethical principles outlined by the Finnish Olympic Committee (2020b). These principles encompass good governance, a safe operating environment, equality, environmental and climate considerations, as well as anti-doping measures. The organization has significantly grown, developed, and professionalized over the past decade. As the activities expand and professionalize, it is crucial to increasingly focus on responsibility, which should permeate all aspects of the club’s operations. Additionally, it is important to establish written guidelines and documentation regarding the values and practices of the club, ensuring that the new generations of Liikunnan Riemu adopt the same principles and practices.¨ (YHTA Riemuperhettä 2023)

The club’s new equality and gender equality plan here is available only in finnish at the moment.

We have also established a reporting channel through which you can report any unfair or inappropriate treatment you have encountered within the activities of Liikunnan Riemu, either by providing your name or anonymously. The link to the reporting channel can be found here: Reporting channel